Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
References Database

References Search
All References with Titles containing 'Vojtechovsky_M' OR with Authors including 'Vojtechovsky_M' OR with Abstract including 'Vojtechovsky_M' OR with Keywords including 'Vojtechovsky_M'


Author Title JournalName Year   D
Click on Column Headers to Re-Sort The Current List
Horácková E, Mosinger B, ... Císelny ctverec pri sledování koncentrace pozornosti v experimentální ... Csl.psychiatr. 1958
Vojtechovsky M, Horácková... Pokus o blokováni experimentální psychózy po LSD-25 theadrylem. Csl. Psychiat. 1960
Vojtechovsky M, Grof S, V... Experimentalpsychose als Folge der Verabreichung von 200 mg. Benactyzi... wein. Ztschr. Nerven... 1960
Vojtechovsky M, Grof S Podobnosti a rozdíly mezi esperimentální psychózou po LSD-25 a po mezk... Csl. Psychiat. 1960
Grof S, Vojtéchovsky M, V... Diethylamid kyseliny d-lysergové (LSD). (Historie, chemické a farmako... Casop.lek.cesk. 1960
Grof S, Vojtechovsky M, V... Dietylamid kyseliny d-lysergové (LSD). 2. Klinická cást. Casop. lek. cesk. 1960
Grof S, Vojtechovsky M, V... Dietylamid kyseliny d-lysergové (LSD). 3. Praktické a teoretické pro... Casop.lek.cesk. 1960
Bultosová H, Grof S, Horá... Psychopatologie a biochemie experimentálních psychóz vyvolanych antich... Csl. Psychiat. 1960
Horácková E, Vojtechovský... Odhad casu v experimentální psychóze po LSD-25 Csl. Psychiat. 1960
Vojtechovský M, Vítek V, ... Beetnflussung Experimenteller Psychosen Nach Psilocybin Durch Necrohor... Activ. Nerv. sup. 1962
Vojtechovský M, Vitek V, ... Ovlivnení experimentální psychózy po Psilocybinu prekursory neurohormo... Activ. nerv. sup. 1962
Vojtechovský M, Vítek V, ... Experimentelle Psychose nach Verabreichung von Benactyzin Arzneimittel-Forsch. 1966
Votava Z, Padvalová I, Vo... Unterschiede in der pharmakologischen Wirkung von halluzinogenen und n... Arzneimittel-Forsch 1966
Vojtéchovský M, Krus D, K... The influence of tryptophane and 5-HTP pretreatment on experimental ps... Active.nerv.sup (Pra... 1967
Vojtechovsky M, Skála J, ... Klinický obraz LSD psychozy po premedikaci 1-tyrosinem a dl-DOPA u chr... Activ. nerv. sup. 1968
Vojtechovsky M, Hoit V, S... Ovlivneni experimentalnich psychoz po psilocybinu inhibitory MAO Activ Nerv Sup 1968
Vojtechovský M, Kunz K Prolonged schizoform psychoses induced by LSD-25 after dl-tryptophane ... IInd Yugoslave Sympo... 1970