Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Erowid References Database
Bultosová H, Grof S, Horáckova E, Kuhn E, Rysánek K, Vítek V, Vojtechovsky M. 
“Psychopatologie a biochemie experimentálních psychóz vyvolanych anticholinergními halucinogeny”. 
Csl. Psychiat.. 1960;56:14-23.
Abstract
No Abstract Available.
Comments and Responses to this Article
#
Submit Comment
[ Cite HTML ]