Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
References Database

References Search
All References with Authors including 'Jorgensen_F'


Author Title JournalName Year   D
Click on Column Headers to Re-Sort The Current List
Jorgensen F Psykiatriske komplikationer til LSD-misbrug Nord Psykiat T 1968
Jorgensen F Metodologiahe problemer I forbindelse med en social-psykiatrisk unders... Nor. Psykiat. T. 1969