Erowid
 
 
Plants - Drugs Mind - Spirit Freedom - Law Arts - Culture Library  
Spiral Erowid Zip Hoodie
This black mid-weight zip hoodie (80/20) has front pockets,
an Erowid logo on front chest, and a spiral design on back.
Donate and receive yours!
Schedules from Lithuanian Drug Law
Collected by Erowid
Schedules Downloaded May 2010
Schedule I #

I SĄRAŠAS - NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2000, Nr. 4-113).
Pakeitimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2001, Nr. 66-2428), 2002 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 360 (Žin., 2002, Nr. 79-3362), 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2004, Nr. 54-1842), 2006 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-569 (Žin., 2006, Nr. 77-3017), 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-957 (Žin., 2007, Nr.126-5135), 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-462 (Žin., 2008, Nr. 59-2242), 2008 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-957 (Žin., 2008, Nr. 119-4523), 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-415 (Žin., 2009, Nr. 66-2644) ir 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-583 (Žin., 2009, Nr. 87-3722).

1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl)
Acetorfinas (Acetorphine)
Aguonos ir jų dalys (išskyrus sėklas) (Poppy plant (except the seeds)
Aguonų ir jų dalių (išskyrus sėklas) ekstraktas ir koncentratas (Extracts and concentrate of poppy (except the seeds)
Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl)
Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl)
Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl)
Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl)
Dezomorfinas (Desomorphine)
Etorfinas (Etorphine)
Heroinas (Heroin)
Kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant)
Kanapių aliejus (Cannabis oil)
Kanapių derva (Cannabis resin)
Kanapių ekstraktai ir tinktūros (Extracts and tinctures of cannabis)
Ketobemidonas (Ketobemidone)
Kokamedžio lapai (Coca leaf)
Kokamedžio pasta (Coca paste)
3-metilfentanilis ( 3-methylfentanyl)
3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl)
MPPP
Opijus (sutirštintos aguonų sultys, gautos bet kokiu būdu) (Opium (coagulated juice of the opium poppy)
Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl)
PEPAP
Puošnioji vožtė ir jos dalys (Kratom (Mitragyna speciosa) plant)
Tiofentanilis (Thiofentanyl)

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

1-benzilpiperazinas (1-benzylpiperazine, BZP)
1-(3-chlorofenil)piperazinas(1-(3-chlorophenyl)piperazine, mCPP)
2C-I (2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine)
2C-T-2 (2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine)
2C-T-7 (2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiophenethylamine)
AL
BDB
Brolamfetaminas (Brolamfetamine, DOB)
Catha edulis augalo lapai ir stiebeliai (leafs and straw)
2-CB (4-bromo-2,5-dimethoxyphenylethylamine, MFT)
CP-47,497 (5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C6-(5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C8-(5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
CP-47,497-C9-(5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)]-phenol)*
DET
DMA
DMHP
DMT
DOC
DOET
Eticiklidinas (Eticyclidine, PCE)
Etriptaminas (Etryptamine)
FLEA
Gyslotasis vyklys ir jo dalys (Argyreia nervosa plant)*
Gyslotojo vyklio ir jo dalių ekstraktas (extract of Argyreia nervosa)*
HU-210-(6aR)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol)*
JWH-018-((Naphthalen-1-yl)(1-Pentyl-1H-Indol-3-yl)methanon) arba (1-Pentyl-3-(1-Naphthoyl)Indole)*
JWH-073-(1-butyl-3-(1-naphthoyl)indol) arba Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon)*
Katinonas (Cathinone)
Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)
Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of salvia divinorum)
Linažiedis sukutis ir jo dalys (Ipomoea violacea plant)*
Linažiedžio sukučio ir jo dalių ekstraktas (extract of Ipomoea violacea)*
Lizergidas, lizergo rūgšties amidas, izolizergo rūgšties amidas ir analogai ((+)-Lysergide, LSD, LSD-25, lysergic acid amide, isolysergic acid amide and analogues)
MBDB
MDE
MDMA
Meskalinas (Mescaline)
4-Metilaminoreksas (4-methylaminorex)
Metkatinonas (Methcathinone)
MMDA
4-MTA (4-methylthioamphetamine)
N-etil MDA (N-ethyl-MDA)
N-hidroksi MDA (N-hydroxy MDA)
Paraheksilis (Parahexyl)
PMA
PMMA (Paramethoxymethylamphetamine, N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2- aminopropane)
Psilocinas, psilotsinas (Psilocine, Psilotsin)
Psilocibinas (Psilocybine)
Psilocybe genties grybai, turintys psilocibino ar psilocino, ir jų sporos
Roliciklidinas (Rolicyclidine, PHP, PCPY)
Svaigusis kvaitulis ir jo dalys (Banisteriopsis caapi plant)*
Svaigiojo kvaitulio ir jo dalių ekstraktas (extract of Banisteriopsis caapi)
STP, DOM
Tenamfetaminas (Tenamfetamine, MDA)
Tenociklidinas (Tenocyclidine, TCP)
Tetrahidrokanabinolis (Tetrahydrocannabinol)
TMA
TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

Amfetaminas (Amfetamine)
Deksamfetaminas (Dexamfetamine)
Fenetilinas (Fenetylline)
4-fluoramfetaminas (4-fluoroamphetamine, 4-FMP)*
Levamfetaminas (Levamfetamine)
Levometamfetaminas (Levomethamphetamine)
Metamfetaminas (Metamfetamine)
Metamfetamino racematas (Metamfetamine racemate)

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

Katinas (Cathine,(+)-norpseudoephedrine)

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

Etilamfetaminas (Etilamfetamine)
Fenproporeksas (Fenproporex)
Fenterminas (Phentermine)
Mefenoreksas (Mefenorex)


Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.


Schedule II #
II SĄRAŠAS - NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS


Pakeitimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2001, Nr. 66-2428), 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2004, Nr. 54-1842), 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-768 (Žin., 2004, Nr. 166-6074), 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-53 (Žin., 2005, Nr. 14-448), 2008 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-462 (Žin., 2008, Nr. 59-2242), 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 119-4523 (Žin., 2008, Nr. 119-4523), 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-415 (Žin., 2009, Nr. 66-2644) ir 2009 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr.V-929 (Žin., 2009, Nr.138-6081).
1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašasAcetilmetadolis (Acetylmethadol)

Alfacetilmetadolis ( Alphacetylmethadol)

Alfameprodinas (Alphameprodine)

Alfametadolis (Alphamethadol)

Alfaprodinas (Alphaprodine)

Alfentanilis (Alfentanyl)

Alilprodinas (Allylprodine)

Anileridinas (Anileridine)

Benzetidinas (Benzethidine)

Benzilmorfinas (Benzylmorphine)

Betacetilmetadolis (Betacetylmethadol)

Betameprodinas (Betameprodine)

Betametadolis (Betamethadol)

Betaprodinas (Betaprodine)

Bezitramidas (Bezitramide)

Dekstromoramidas (Dextromoramide)

Diampromidas (Diampromide)

Dietiltiambutenas (Diethylthiambutene)

Difenoksilatas (Diphenoxylate)

Difenoksinas (Difenoxin)

Dihidroetorfinas (Dihydroetorphine)

Dihidromorfinas (Dihydromorphine)

Dimenoksadolis (Dimenoxadol)

Dimepheptanolis (Dimepheptanol)

Dimetiltiambutenas (Dimethylthiambutene)

Dioksafetilio butiratas (Dioxaphetyl butyrate)

Dipipanonas (Dipipanone)

Drotebanolis (Drotebanol)

Ekgoninas (Ecgonine)

Etilmetiltiambutenas (Ethylmethylthiambutene)

Etokseridinas (Etoxeridine)

Etonitazenas (Etonitazene)

Fenadoksonas (Phenadoxone)

Fenampromidas (Phenampromide)

Fenazocinas (Phenazocine)

Fenomorfanas (Phenomorphan)

Fenoperidinas (Phenoperidine)

Fentanilis (Fentanyl)*

Furetidinas (Furethidine)

Hidrokodonas (Hydrocodone)

Hidroksipetidinas (Hydroxypethidine)

Hidromorfinolis (Hydromorphinol)

Hidromorfonas (Hydromorphone)*

Izometadonas (Isomethadone)

Klonitazenas (Clonitazene)

Kodoksimas (Codoxime)

Kokainas (Cocaine)

Levofenacilmorfanas (Levophenacylmorphan)

Levometorfanas (Levomethorphan)

Levomoramidas (Levomoramide)

Levorfanolis (Levorphanol)

Metadonas (Methadone)*

Metadono tarpinis produktas (Methadone intermediate)

Metazocinas (Metazocine)

Metildezorfinas (Methyldesorphine)

Metildihidromorfinas (Methyldihydromorphine)

Metoponas (Metopon)

Mirofinas (Myrophine)

Mitragininas (Mitragynine)

Monoacetilmorfinas (Monoacetylmorphine)

Moramido tarpinis produktas (Moramide intermediate)

Morferidinas (Morpheridine)

Morfinas (Morphine)*

Morfino metobromidas (Morphine methobromide)

Morfino-N-oksidas (Morphine-N-oxide)

Nikomorfinas (Nicomorphine)

Noracimetadolis (Noracymethadol)

Norlevorfanolis (Norlevorphanol)

Normetadonas (Normethadone)

Normorfinas (Normorphine)

Norpipanonas (Norpipanone)

Oksikodonas (Oxycodone)

Oksimorfonas (Oxymorphone)

Petidinas (Pethidine)*

Petidino tarpinis produktas A (Pethidine intermediate A)

Petidino tarpinis produktas B (Pethidine intermediate B)

Petidino tarpinis produktas C (Pethidine intermediate C)

Piminodinas (Piminodine)

Piritramidas (Piritramide)

Proheptazinas (Proheptazine)

Properidinas (Properidine)

Racemetorfanas (Racemethorphan)

Racemoramidas (Racemoramide)

Racemorfanas (Racemorphan)

Remifentanilis (Remifentanil)*

Sufentanilis (Sufentanil)
Tapentadolis (Tapentadol)

Tebainas (Thebaine)

Tebakonas (Thebacon)

Tilidinas (Tilidine)

Trimeperidinas (Trimeperidine)1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašasAcetildihidrokodeinas (Acethyldihydrocodeine)

Dekstropropoksifenas (Dextropropoxyphene)

Dihidrokodeinas (Dihydrocodeine)

Etilmorfinas (Ethylmorphine)

Folkodinas (Pholcodine)

Kodeinas (Codeine)

Nikodikodinas (Nicodicodine)

Nikokodinas (Nicocodine)

Norkodeinas (Norcodeine)

Propiramas (Propiram)1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašasAmineptinas (Amineptine)

Buprenorfinas (Buprenorphine)*

Cipeprolis (Zipeprol)

Dronabinolis (Dronabinol, delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants)

Fenciklidinas (Phencyclidine, PCP)

Fenmetrazinas (Phenmetrazine)

Flunitrazepamas (Flunitrazepam)
Harmalinas (Harmaline)*
Harminas (Harmine)*

Meklokvalonas (Mecloqualone)

Metakvalonas (Methaqualone)

Metilfenidatas (Methylphenidate)

Salvinorinas A (Salvinorine A)

Sekobarbitalis (Secobarbital)

Tramadolis (Tramadol)*Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.*Medžiagos, kurių yra Lietuvos Respublikoje registruotų žmonėms skirtų vaistinių preparatų sudėtyje.
Paskutinis atnaujinimas: 2009-12-04 13:40:15Schedule III #

III SĄRAŠAS - PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMSPATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2000, Nr. 4-113).

Pakeitimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2001, Nr. 66-2428), 2002 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 360 (Žin., 2002, Nr. 79-3362), 2003 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-102 (Žin., 2003, Nr. 20-869), 2004 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-199 (Žin., 2004, Nr. 54-1842), 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-768 (Žin., 2004, Nr. 166-6074) ir 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-53 (Žin., 2005, Nr. 14-448).1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašasAmobarbitalis (Amobarbital)

Butalbitalis (Butalbital)

Ciklobarbitalis (Cyclobarbital)

Glutetimidas (Glutethimide)

Pentazocinas (Pentazocine)*

Pentobarbitalis (Pentobarbital)1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašasAlobarbitalis (Allobarbital)

Alprazolamas (Alprazolam)*

Amfepramonas (Amfepramone)

Aminoreksas (Aminorex)

Barbitalis (Barbital)

Benzfetaminas (Benzfetamine)

Bromazepamas (Bromazepam)*

Brotizolamas (Brotizolam)

Butobarbitalis (Butobarbital)

Chlordiazepoksidas (Chlordiazepoxide)*

Delorazepamas (Delorazepam)

Diazepamas (Diazepam)*

Estazolamas (Estazolam)*

Etchlorvinolis (Ethchlorvynol)

Etil loflazepatas (Ethyl loflazepate)

Etinamatas (Ethinamate)

Fenazepamas (Phenazepam)

Fendimetrazinas (Phendimetrazine)

Fenkamfaminas (Fencamfamin)

Fenobarbitalis (Phenobarbital)* bei jo preparatas Valocordin

Fludiazepamas (Fludiazepam)

Flurazepam (Flurazepam)

Halazepamas (Halazepam)

Haloksazolamas (Haloxazolam)

Kamazepamas (Camazepam)

Ketaminas (Ketamin)

Ketazolamas (Ketazolam)

Klobazamas (Clobazam)

Kloksazolamas (Cloxazolam)

Klonazepamas (Clonazepam)*

Klorazepatas (Clorazepate)*

Klotiazepamas (Clotiazepam)

Kodeino turintys preparatai*/**

Lefetaminas (Lefetamine, SPA)

Loprazolamas (Loprazolam)

Lorazepamas (Lorazepam)*

Lormetazepamas (Lormetazepam)

Mazindolis (Mazindol)

Medazepamas (Medazepam)*

Meprobamatas (Meprobamate)

Metilfenobarbitalis (Methylphenobarbital)

Metiprilonas (Methyprylon)

Mezokarbas (Mesocarb)

Midazolamas (Midazolam)*

Natrio oksibutiratas (Natrii oxybutyras, g-hydroxybutyrate, GHB)

Nimetazepamas (Nimetazepam)

Nitrazepamas (Nitrazepam)*

Nordazepamas (Nordazepam)

Oksazepamas (Oxazepam)*

Oksazolamas (Oxazolam)

Pemolinas (Pemoline)

Pinazepamas (Pinazepam)

Pipradrolis (Pipradrol)

Pirovaleronas (Pyrovalerone)

Prazepamas (Prazepam)

Propanididas (Propanidid)*

Sekbutabarbitalis (Secbutabarbital)

Temazepamas (Temazepam)*

Tetrazepamas (Tetrazepam)*

Triazolamas (Triazolam)*

Vinilbitalis (Vinylbital)

Zolpidemas (Zolpidem)*Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.*Medžiagos, kurių yra Lietuvos Respublikoje registruotų žmonėms skirtų vaistinių preparatų sudėtyje.

**Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.


Paskutinis atnaujinimas: 2008-12-08 11:30:04